Vlag van de WIC West-Indische Compagnie


VOC schepen

In navolging van het grote succes van de VOC wordt in 1621 de West-Indische Compagnie, afgekort WIC, opgericht. Qua organisatie lijkt ze heel sterk op de VOC, maar anders dan deze kreeg ze geen soevereiniteitsrechten toegekend. Voor oorlogsondernemingen moest ze eerst de toestemming van de Staten-Generaal vragen. De WIC krijgt westelijk Afrika, Amerika en de eilanden tussen Amerika en Nieuw-Guinea als handelsgebied. De belangrijkste gebieden die in de loop van de eeuwen door de WIC werden beheerd waren Nieuw-Nederland, Curaçao, Brazilië en Suriname.

Van suiker tot slavenhandel

De belangrijkste producten die de WIC naar Europa importeerde, waren suiker en tabak. Daarnaast heeft ze een treurige faam verworven door het kapen van vreemde schepen en vooral door haar engagement in de slavenhandel. Anders dan bij de VOC verleende de Staten Generaal het WIC het recht op kaapvaart. DIt houdt in dat zij de vijandelijke schepen (met name Spaanse schepen) mag aanvallen om de lading buit te maken. De grootste vangst is in 1628 de Spaanse Zilvervloot. Na de Vrede van Munster in 1648 houdt de kaapvaart op. De slavenhandel is dan al de belangrijkste inkomstenbron.  De schepen maakten meestal een cyclus van drie reizen: van de Nederlandse thuishaven met ruilgoederen naar Afrika, van Afrika met slaven naar Amerika en van Amerika met suiker of tabak weer terug naar de thuishaven. Het vervoer van slaven was daarbij de meest winstgevende etappe. Hoewel de WIC in naam een handelslichaam was, had ze op die manier per slot van rekening meer politieke en militaire dan commerciële betekenis.

Belangrijke mensen in de dienst van de WIC waren:

Piet Hein
Peter Stuyvesant
en Cornelis Aerssen van Sommelsdijk.

WIC
Handelsposten van de WIC rond 1650

De Zilvervloot
Heb je wel gehoord van de zilvervloot
de zilvervloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
(refrein)

Piet Hein, Piet Hein
Zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot,
Hij heeft gewonnen de zilvervloot.

De West-Indische Compagnie (WIC) werd in 1621 opgericht en kreeg als handelsgebied de Atlantische Oceaan ten zuiden van Kreeftskeerkring, inclusief Amerika vanaf New Foundland zuidwaarts (waar ook de 'Austraelsche, ofte Zuyderlanden' zouden liggen). Ook deze compagnie was in - vijf - Kamers verdeeld: Amsterdam, Zeeland, de Maas, het Noorderkwartier en Stad en Lande.

De WIC was vooral gericht op het maken van oorlogsbuit door middel van grootschalige kaapvaart, deels op het verwerven van koloniaal bezit. De verovering van Brazilië had op den duur verstrekkende gevolgen voor de WIC. De Portugezen bleven zich verzetten en bij de vrede in 1661 ging Brazilië definitief verloren voor de Republiek. Behalve op het water zelf was men actief in West-Afrika, onder andere in Elmina waar een belangrijk deel van de slavenhandel geconcentreerd was.

Na de Vrede van Munster viel het belang van de WIC sterk terug. Het West-Indisch bezit bestond uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Op de Wilde Kust (Guyana) bezat men plantagekolonies (Essequibo en Berbice). Daarnaast bestonden nog zgn. patroonskolonies, eilanden of stukken land waar personen mee beleend waren door de WIC en waarover die personen (als 'heer') het bewind voerde. Een voorbeeld van een patroonskolonie is Tobago. Ook Nieuw-Nederland (Noord-Amerika) viel onder de WIC. In 1667 ging dit echter verloren bij de Vrede van Breda (in ruil kreeg men gedeelten van Suriname). Aan het einde van de 17e eeuw was de WIC een armlastige broer van de machtige en souvereine VOC. In de tweede helft van de 18e eeuw ging het financieel zeer snel achteruit en aan het eind van 1791 werd de onderneming opgeheven.

Lees meer over de WIC:

Lees meer over onze geschiedenis:

Lees meer over onze geschiedenis:

Niet gevonden?

Je VOC boek niet gevonden? Bol.com beschikt over een grote collectie.
Kijk hier voor meer boeken over de VOC en WIC >

Reizen algemeen