Vlag van NederlandWeekendje Maastricht


Maastricht
de Hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht

Maastricht is een van de oudste steden van ons land en heeft een rijke geschiedenis. De middeleeuwse stad is gelegen aan de Maas en is rijk aan cultuur en geschiedenis. Met een weekendje Maastricht ben je lekker weg in eigen land, terwijl je het gevoel hebt in het buitenland te zijn. De sfeer is ontspannen. Maastricht biedt een gevarieerd winkelcentrum, vele terrassen en natuurlijk de échte Limburgse vlaai. Voor cultuurliefhebbers en bourgondische genieters is Maastricht een waar paradijs. Ontdek nu de geboortestad van Andre Rieu.

 

Stadswandeling Maastricht

Ontdek het echte Maastricht. Onderstaande stadswandeling gaat langs de vele mooie plekjes in de binnenstad van Maastricht waaronder het Stokstraatkwartier, het Onze Lieve Vrouweplein met de basiliek, de stadswallen, de parken, het Jekerkwartier en het Vrijthof met o.a. de monumentale kerken St. Jan en de basiliek van St. Servaas. De bezienswaardigheden worden kort toegelicht eventueel aangevuld met interessante links. In Maastricht staan circa 250 huizen met een zogenaamde gevelsteen. In deze prachtige gebeeldhouwde stenen vind je de naam van het huis en het bouwjaar. De nummers in onderstaande beschrijving verwijzen naar de huisnummers met mooie gevelstenen, te herkennen aan: *1. Kijk hier voor meer informatie over gevelstenen.

Bezienswaardigheden in Maastricht

Kaart stadswandeling / rondwandeling Maastricht

Vrijthof

De wandeling begint op het [Vrijthof], het centrale plein van Maastricht. Het Vrijthof is de ontmoetingsplek bij uitstek. Mensen komen hier bij elkaar om te flaneren, gezellig op een terrasje te zitten of één van de vele festiviteiten te bezoeken. Het Preuvenemint, Magisch Maastricht, kermissen, carnaval en grote concerten worden er gehouden. In de volksmond wordt het Vrijthof de "hoeskamer vaan Mestreech" - de huiskamer van Maastricht - genoemd. Het plein is al eeuwenlang de trots van iedere Maastrichtenaar.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt verwijst de naam "Vrijthof" niet naar Friedhof: het Duitse woord voor kerkhof. De naam Vrijthof betekende waarschijnlijk "vrijplaats", afgeleid van het woord vrijt dat sparen betekent. Op het Vrijthof werd je gespaard van de stadswetten.

Voor de middeleeuwse Sint-Janskerk en Sint-Servaaskerk ligt rechts de [Hoofdwacht] uit 1736. Hier werden tot aan het einde van de negentiende eeuw gedurende de nacht de sleutels van de stadspoorten bewaard.

loop naar de noordzijde van het plein richting Theater aan het Vrijthof

Hier ligt het vroeg negentiende-eeuwse Generaalshuis, de huidige entree tot het Theater aan het Vrijthof. Vóór de Franse Tijd lag op deze plaats de "palts", het paleis van de Merovingische en Karolingische heersers.

loop linksaf omhoog richting het Keizer Karelplein

Aan de linkerkant zie je de ingang tot de Sint Servaaskerk. De Sint Servaaskerk is over een lengte van eeuwen ontstaan en is verschillende keren uitgebreid en aangepast. De kern wordt gevormd door de grote driebeukige basiliek, gebouwd op de plek van het graf van Sint Servaas, de eerste bisschop van Maastricht.

loop linksaf [Sint Servaasklooster] tot het [Henric van Veldekeplein]

Je komt nu terecht bij een plantsoen met het beeld van Henric van Veldeke, de eerste dichter in de Nederlands taal die rond 1160 zijn bekende Servaaslegende schreef.

Vanaf het plantsoen heb je een prachtige kijk op de Sint Jan. De Sint Janskerk is in de 14de eeuw gebouwd en staat pal naast de Sint Servaaskerk. De kanunniken van de Servaaskerk vonden dat er behoefte was aan een parochiekerk voor de gewone gelovigen, zodat zij ongestoord hun eigen diensten konden houden in de Sint Servaaskerk.  De kerken staan zo dicht bij elkaar, omdat de nieuwe kerk op het terrein van het Servaaskapittel gebouwd moest worden. In 1632 werd de Sint Janskerk door Frederik van Oranje Nassau toegewezen aan de "protestanten". tip!: beklim de toren.

loop het kleine straatje tussen de 2 kerken in [het Vagevuur]

Terwijl in de rest van Nederland het Protestantisme de staatsgodsdienst werd, bleef in Maastricht, dankzij de Tweeherigheid, het Katholicisme als religie ook toegestaan. Het straatje tussen de Sint Jan en de Sint Servaas wordt 'het Vagevuur' genoemd en verwijst sinds die tijd naar de scheidslijn tussen katholicisme en protestantisme.

we zijn weer terug op het Vrijthof

Tegen de achtergrond van de Sint-Servaaskerk en de Sint-Janskerk stappen de kleurrijke figuren van de beeldengroep "het zaate herremenieke" het Vrijthof op. Ze staan symbool voor het Carnavalsfeest dat ieder jaar op het plein gevierd wordt. Van al de eet- & drankgelegenheden is Café In den Ouden Vogelstruys de bekendste, evenals de Carnavalstempel de Momus.

Aan de zuidkant van het Vrijthof ligt het oudste niet-kerkelijke gebouw van Maastricht. Het is minstens zeven eeuwen oud en staat bekend onder de naam Spaans Gouvernement. Vroeger was dit het hof van de hertogen van Brabant, waar ook keizer Karel V en Philips II logeerden. Er is nu het Museum aan het Vrijthof gevestigd.

ga op de hoek van het Vrijthof rechts [Sint Jacobstraat] *8
ga halverwege linksaf [Lantaarnstraat]
je komt nu op het Amorsplein
ga rechtsaf [Platielstraat] en vervolgens linksaf [Vijfharingenstraat]

St. Janskerk en St. Servaaskerk
St. Janskerk en St. Servaaskerk
Theater aan het Vrijthof Maastricht
Theater aan het Vrijthof
Hoofdwacht Maastricht
hoofdwacht
vagevuur
doorgang het vagevuur
Spaans Gouvernement
spaans gouvernement
Cafe Vogelstruys
maastricht's bekendste cafe
Grote Staat

Je bent nu terecht gekomen in de drukste winkelstraat van Maastricht, de Grote Staat. Ga rechts en loop richting de VVV die gehuisvestigd is in een mooi gotisch bouwwerk, het Dinghuis. De naam komt van het woord "dingen" dat rechtspreken betekent. Ook nu spreken we nog over een (kort) geding.

ga rechtsaf [Kleine Staat]
neem de 2de straat links [Maastrichter Smedenstraat]
neem de 2de straat rechts [Stokstraat]

De Stokstraat is momenteel een exclusieve winkelstraat met prachtige huizen en schitterende gevelstenen.

Dinghuis Maastricht
grote staat met het dinghuis

Stokstraatkwartier

Je bent gearriveerd in het Stokstraatkwartier. In de 1ste eeuw lag hier in een Romeinse nederzetting "Mosae Trajectum" (oversteekplaats aan de Maas). In de Middeleeuwen werd hier vooral markt gehouden. In de 17de en 18de eeuw was dit nog een deftige buurt, maar daarna verviel ze tot een sloppenwijk met open riool. De huidige Maasboulevard was toen nog een kanaal en de schippers kwamen in de Stokstraat vertier zoeken bij de meisjes van lichte zeden. Een restauratieplan redde de Stokstraat van totale afbraak. Tegenwoordig is dit de duurste winkelstraat met de meeste exclusieve winkels.

1ste (kleine) straatje rechts [Morenstraatje]

Het Cafeetje "In de Moriaan" is met zijn 2,5 meter vrijwel het kleinste van Nederland.

links het plein [Op de Thermen]

De gekleurde vlakken in het plaveisel markeren de restanten van Gallo-Romeinse thermen en hoektorens.

links af [Plankstraat]

Bezoek hier de museumkelder van hotel Derlon. Deze historische museumzaal ‘Piazza Romana’ bevat negen fragmentarische restanten uit de tijd van voor onze jaartelling tot in de vierde eeuw na Christus. Onder de opgravingen bevinden zich delen van de oude stadsmuur en een tempel ter ere van Jupiter, compleet met waterput.

rechts af [Stokstraat]
links af  [Graanmarkt]  

Op hoek een wachthuisje uit 1786 dat diende voor de bewaking van de voormalige O.L. Vrouwepoort.

rechts de trappen op [O.L. Vrouwewal]

Deze wal werd rond 1229 gebouwd en maakte deel uit van de eerste middeleeuwse stadsmuur. Vanaf de muur kijkt u uit over de stadsdelen Wyck en Céramique op de oostelijke Maasoever en hen je schitterend uitzicht op de Servaasbrug. De Onze Lieve Vrouwe wal heeft vijf poternes oftewel -in dit geval- kleine poorten, die particulieren in de muur mochten maken op voorwaarde dat zij deze bij belegeringen zouden dichtmaken op eigen kosten. Aan het einde van deze stadsmuur kom je bij de Jekertoren. Vroeger liep de Jeker als een gracht langs de omwalling en was hij de grens tussen Luiks en Brabants grondgebied.

op het eind trappen af, links af onder poort door [Helpoort]

De Helpoort is een voormalige stadspoort van Maastricht. De middeleeuwse poort dateert van 1229 en is daarmee de oudste nog bestaande stadspoort van Nederland. De Helpoort had zware houten deuren en een valhek. De naam Helpoort ontstond pas in de achttiende eeuw en is waarschijnlijk ontleend aan het nabij gelegen huis: "In de Helle": deze huisnaam komt vaker voor bij smederijen en bakkerijen.

je bent nu bij het [Pesthuis], ga links het park in.

Tegenover de Helpoort ligt het z.g. Pesthuis, een naam die historisch onjuist is. Het is een oude watermolen, genaamd De Ancker, die, zoals de muurankers aangeven, rond 1775 werd gebouwd. De watermolen diende als papiermolen. Hier hebben echter nooit pestlijders gezeten, deze zaten in barakken vlakbij de molen.

Stokstraat Maastricht
hoek stokstraat


Helpoort Maastricht
helpoort

Pesthuis, Helpoort en jekertoren Maastricht
pesthuis, helpoort en jekertoren


Maastricht Rondeel de vijf koppen
rondeel de vijf koppen
Stadspark

loop door het [Stadspark] over de rivier de jeker en langs de vijver
ga bij de [Pieterskade] rechts
voor je rechts zie je het [Rondeel de 5 koppen]

Dit rondeel heette oorspronkelijk de 3 duiven. De nieuwe naam volgt op de tentoonstelling van de hoofden van de vijf geestelijken die werden terechtgesteld bij het zogenaamde verraad van 1638 (aan de Spanjaarden), boven op het rondeel.

loop onder de [Poort Waerachtig]

In 1888 werd een opening gemaakt in de stadsmuur om toegang te krijgen tot het buiten de stadsmuur gelegen villapark.

In achtienhonderd acht en tachtig,
Is deze poort gebouwd, waerachtig,
Vreest God, eert den koning, doet uw plicht,
De Heer bescherme de stad Maastricht.


rechts af [Begijnenstraat]
links   [Pater Vinktorentje]

Het Pater Vinktorentje is genoemd naar een van de ten onrechte terechtgestelde geestelijken. De toren werd ook wel de "de thorne achter die Swesteren" genoemd of "bij die Swestern" naar de nabij gelegen Feilzusters oftewel Faliezusters.

recht door [Faliezustersklooster]

Het Faliezustersklooster, met de opvallende rood/witte luiken, werd in 1350 gesticht als het klooster van St. Catharina, maar al spoedig werd het vernoemd naar de kloosterdracht van de zusters, die voor hun gezicht een sluier of falie droegen. Na een grote brand werd het klooster tussen 1647 en 1652 herbouwd in de stijl van de Maastrichtse Renaissance. Tegenwoordig is het particulier eigendom.

rechts af [St Pieterstraat] in

Aan de rechterkant is een byzonder gebouw te zien. Bij de restauratie van het voormalige Minderbroeders klooster werd een scheur in de muur gemaakt om de plaats van de eerste stadsmuur te markeren. tegenwoordig is hier het Regionaal Historisch Centrum Limburg gehuisvestigd.

links af [Lang Grachtje] *8 *18
loop straat langs stadsmuur volledig uit  [Lang Grachtje]

In deze straat hangt nog de sfeer van de middeleeuwse ommuurde stad. Net voorbij nr. 12 vind je het pittoreske Hilariusstraatje. Zelfs veel Maastrichtenaren kennen dit steegje niet. Op het eind van het Lange Grachtje kom je op een vijfsprong en sta je op een van de mooiste plekjes van Maastricht.

Faliezustersklooster Maastricht
faliezustersklooster

Archief Maastricht
hier liep de oude stadsmuur

Oude Stadsmuur Maastricht
restanten oude stadsmuur

Jekerkwartier

Je bent nu terecht gekomen in het Jekerkwartier.

linksaf [Grote Looiersstraat] *17 *19 *27

De Grote Looiersstraat is  een prachtige Lindelaan met vele markante gebouwen. Vroeger liep hier nog de Jeker en was dit het kwartier van de leerlooiers, waar drie straten naar vernoemd zijn. Op nr. 17 het voormalige armenhuis, op nr. 27 de St. Maartenshuizen, een mooi binnenhofje. Rechts voor je het Natuur Historisch Museum, het voormalige Grauwzusterklooster (De Bosquetplein 7), met een reconstructie van een Mosasaurus uit de Krijtzee en met Ber, een 14 meter lange Maashagedis met een schedel van bijna anderhalve meter. Zeker een bezoek waard!

ga echter linksaf [Zwingelput]
aan het eind naast de poort, meteen trapje op naar stadsmuur

Dit poortje heet in de volksmond ook wel het varkenspoortje. Loop er maar eens onderdoor en kijk eens op de gedenksteen boven het poortje.

bovenop stadsmuur, rechtsaf tot eind bij ijzeren hek

Dit is een gedeelte van de 2de omwalling. Je hebt een mooi uitzicht op het Hertenpark en de Jeker.

trapje naar beneden [Heksenstraat]
voor het conservatorium (HSZuyd) linksaf [Bonnefantenstraat]
op het eind van de straat (Y splitsing) kom je op de [Ezelmarkt] *2*

Aan je rechterkant heb je vanaf de Ezel een romantisch uitzicht op het Huis op de Jeker. Het 17de eeuwse huis was de woning van de moeder-overste van de Grauwzusters.

rechtsaf [Lenculenstraat] *10 *20
halverwege straat, rechtsaf [Verwerhoek]
bocht naar links [Klein Grachtje]
einde straat linksaf tot einde van de straat [Tafelstraat] *14
oversteken, rechtdoor zijstraatje in [Achter de oude Minderbroeder]
na 100 meter links de [Bisschopsmolengang] in

Dit is de binnenplaats van de Bisschopsmolen, de oudste nog werkende watermolen van Nederland met een eigen bakkerij. Je kunt er terecht in de bakkerij en de gelagzaal en op afspraak zelfs leren vlaaien bakken

je komt uit in de [Ridderstraat] *2 *5 *8
linksaf richting [Stenenbrug]  *1 *12

Links passeer je de voorkant van de Bisschopsmolen. De molen bestaat al sinds de 7de eeuw en kreeg haar naam in de 11de eeuw. De eigenaar verpandde toen zijn molen aan de Luikse Prinsbisschop.

tenslotte rechtsaf [Koestraat] *4
[Onze Lieve Vrouwenplein]

Dit is het EINDE van de rondwandeling

Het intieme Onze Lieve Vrouweplein is volgens vele het gezelligste plein van Nederland. Het plein wordt gedomineerd door de robuuste Middeleeuwse gevel van de Onze Lieve Vrouwekerk. De hoge muur van kolenzandsteen, de schietgaten en de ronde traptorens geven de meer dan duizend jaar oude kerk het uitzicht van een versterkt kasteel.

Looiersgracht Maastricht
statige grote Looiersstraat


Huis op de Jeker Maastricht
huis op de jeker


rondeel de vijf koppen Maastricht
rondeel de vijf koppen


Bisschopsmolen Maastricht
bisschopsmolen


Onze Lieve Vrouwenplein Maastricht
onze lieve vrouwenplein

Onze Lieve Vrouwe kerk

Onze Lieve Vrouwe kerk Maastricht Onze Lieve Vrouwe kerk Maastricht Onze Lieve Vrouwe kerk Maastricht

Top hotels in Maastricht

Reisgids Maastricht

Reisgids Maastricht

Reisgids Maastricht

Niet gevonden?

Je Maastricht reisgids niet gevonden? Bol.com beschikt over een grote collectie.
Kijk hier voor meer reisgidsen >

Aanbieders weekendje Maastricht